Κατ’ εξαίρεση και εκπρόθεσμες έγγραφες περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 στα ΕΠΑΛ Το Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes


άκουσε το άρθρο
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 12:00 Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας e-eggrafes για κατ’ εξαίρεση εγγραφές
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 24:00 Λήξη λειτουργίας της πλατφόρμας e-eggrafes για κατ’ εξαίρεση εγγραφές
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου Κατανομή μαθητών που υπέβαλαν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης στα ΕΠΑΛ
Ενημέρωση μαθητών μέσω της εφαρμογής (κατά τις απογευματινές ώρες) για την τοποθέτησή τους στα ΕΠΑΛ
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 08:00 Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας e-eggrafes για εκπρόθεσμες εγγραφές
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 24:00 Λήξη λειτουργίας της πλατφόρμας e-eggrafes για εκπρόθεσμες εγγραφές

Οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – Δηλώσεις προτίμησης για κατ’ εξαίρεση εγγραφές (ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-01-2018, ΦΕΚ 120/Β) σε ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24:00.

Οι ενήλικοι μαθητές ή οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που θα υποβάλουν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης, θα μπορούν να καταχωρίσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών για την λειτουργία τους και σε ολιγομελή τμήματα τα οποία έχουν εγκριθεί με απόφαση ΠΔΕ ή με Υπουργική Απόφαση. Δεν μπορεί να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης από τους μαθητές ή τους γονείς – κηδεμόνες σε ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί καθώς και σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει της δυναμικής που είχε δηλωθεί.

Σχετικά με τη διαγραφή αιτήσεων (πχ για αλλαγή τομέα ή ειδικότητας κα) πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα.

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 θα « τρέξει» η κατανομή των μαθητών που υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης για ΕΠΑΛ. Από το πρωί της Τρίτης 11 Σεπτεμβρίου 2018 οι Διευθυντές θα μπορούν να δουν τους μαθητές που κατανεμήθηκαν στη σχολική τους μονάδα.

Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 θα γίνει η επιβεβαίωση εγγραφής όσων μαθητών υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης από τις 3 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2018. Μετά την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, οι παραπάνω εγγραφές και τροποποιήσεις εγγραφών θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα.

Από την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα λειτουργεί για εκπρόθεσμες εγγραφές με έγκριση οικείου Διευθυντή Δ.Ε. Οι μαθητές που θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής – Δήλωση προτίμησης, θα την τυπώσουν και θα την καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον Διευθυντή του σχολείου προκειμένου τα εν λόγω έγγραφα να σταλούν υπηρεσιακά στον Διευθυντή Δ.Ε. προς έγκριση. Οι εκπρόθεσμες εγγραφές θα λήξουν την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24:00.

Οι εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – Δηλώσεις προτίμησης (αιτήσεις που θα κατατεθούν από 12 έως 21 Σεπτεμβρίου 2018) δεν θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα, αλλά η καταχώρισή τους θα γίνει από τους Διευθυντές των σχολείων μετά την απόφαση έγκρισης από τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε. κατόπιν της λήξης προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Share and Enjoy !
Shares