Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας


άκουσε το άρθρο

Αριθμ. 109153/Κ5/08-09-2022 ( Τεύχος B’ 4771/12.09.2022) – Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

Άρθρο 1
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Άρθρο 3
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 5
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 7
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Άρθρο 8
ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Άρθρο 9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Άρθρο 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Άρθρο 13
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 14
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Άρθρο 15
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 17
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

Άρθρο 18
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 19
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 21
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αντικαθιστά την υπ’ αρ. 119730/2021 (Β’ 4531) υπουργική απόφαση, χωρίς να επαναφέρει τις όποιες αποφάσεις καταργούνται σε αυτή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-10-2023

Η ανωτέρω απόφαση καταργήθηκε με την 113530/Κ5/10-10-2023 (Τεύχος B’ 5953/13.10.2023) όμοιά της

Share and Enjoy !
Shares