Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Υγειονομική διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013 (ΦΕΚ 2800/Β/4-11-2013) του Υπουργείου Υγείας

Με την ανωτέρω ΥΑ τροποποιείται και συμπληρώνεται η Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/27-8-2013 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2135/Β/29−8−2013)

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των κανόνων υγιεινής που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, των καντινών (σταθερών), των χώρων εστίασης εντός των σχολείων καθώς και του καταλόγου των προϊόντων που επιτρέπεται να διατίθενται από αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του σχολικού πληθυσμού.

Διαβάστε την αρχική ΥΑ (Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/27-8-2013)

Διαβάστε τις τροποποιήσεις της αρχικής ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο