Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 165107/Γ7/1-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1Β9-8Σ7) του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ καλεί τους Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να εξασφαλίσουν, εφόσον είναι εφικτό,
την κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων των Υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ).

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares