Καλέστε έναν Ειδικό για το Ασφαλές Διαδίκτυο – Δράση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 33014/Δ1/27-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Για την ενδυνάμωση των σχολείων σε ένα μοντέλο ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο και για τον εφοδιασμό των μαθητών με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αξιοποιήσουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα το Διαδίκτυο, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠοΠαιΘ) μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), λειτουργεί τον ενημερωτικό κόμβο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» http://internet-safety.sch.gr, ο οποίος παρέχει αξιόπιστη και στοχευμένη ενημέρωση και υποστήριξη, και ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Επιπλέον, το ΠΣΔ ως εθνικός συντονιστής της δράσης eSafety Label (http://www.esafetylabel.eu/) του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (EUN) παρέχει στα ελληνικά σχολεία μια ειδική πιστοποίηση, η οποία αποσκοπεί να υποστηρίξει τα σχολεία ώστε να διαμορφώσουν μία Πολιτική Ασφαλούς Διαδικτύου και να παρέχουν ένα πιο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μέσω μιας ειδικά προσδιορισμένης διαδικασίας πιστοποίησης διερευνώνται εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο της ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Με βάση τα αποτελέσματα, διαμορφώνεται για κάθε σχολείο ένα εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Συμπληρωματικά των παραπάνω, το ΠΣΔ προχώρησε στη νέα δράση με τίτλο «Καλέστε έναν Ειδικό για το Ασφαλές Διαδίκτυο» http://internet-safety.sch.gr/call-an-expert, η οποία προσφέρει στα σχολεία τη δυνατότητα να προσκαλούν έναν εκπαιδευτή καταρτισμένο σε θέματα ασφαλούς διαδικτύου, προκειμένου να υλοποιηθεί μία δια ζώσης ενημέρωση και εκπαίδευση στη σχολική κοινότητα. Η δράση σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr και τη Γραμμή Βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Το σώμα των ειδικών αποτελείται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή των σχολείων στη δράση «Καλέστε έναν Ειδικό για το Ασφαλές Διαδίκτυο» είναι απλή και φιλική. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω μιας φόρμας που βρίσκεται στη διεύθυνση http://internet-safety.sch.gr/call-an-expert. Τα αιτήματα των σχολείων θα ανατίθενται από το ΠΣΔ στους ειδικούς με βάση τη γεωγραφική εγγύτητά τους και με τον φόρτο αιτημάτων που έχει εξυπηρετήσει κάθε ειδικός.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης το σχολείο θα συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο με παρατηρήσεις για την εκπαίδευση καθώς και προτάσεις για τη γενικότερη βελτίωση της δράσης. Ομοίως και ο ειδικός θα υποβάλλει μια σύντομη απολογιστική αναφορά με απλά στατιστικά στοιχεία, όπως η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης, το πλήθος των μαθητών που ενημερώθηκαν, κλπ.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται χωρίς κόστος για τα σχολεία και το ΥΠοΠαιΘ καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι συντελεστές συμμετέχουν εθελοντικά.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares