Καλές πρακτικές στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και την πρόληψη κι αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στον σχολικό χώρο Επιμορφωτική Ημερίδα την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016


άκουσε το άρθρο

Η Ε.Σ.Υ.Δ.Π. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1ης, 2ης, 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, η Σχολική Σύμβουλος 14ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Φλώρινας, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων και Αγγλικής γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, τα μέλη Π.Ο.Δ.Π. της Π.Ε. Φλώρινας, η Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Φλώρινας και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας συνδιοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο : «Καλές Πρακτικές στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και την πρόληψη κι αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στον σχολικό χώρο»

Η Ημερίδα διοργανώνεται με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και τον σχεδιασμό των σχετικών δράσεων για την τρέχουσα σχολική χρονιά, την ενεργοποίηση του Δικτύου για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό, την εμπλοκή όλων των στελεχών και των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη των μαθητών τους, την επισήμανση προβλημάτων και την ανάδειξη ζητημάτων που προκύπτουν διαρκώς από την άσκηση του διδακτικού και παιδαγωγικού μας έργου, ώστε να εκπληρωθούν οι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί στόχοι που οφείλει να υπηρετεί το σύγχρονο σχολείο.

Επίσης, σκοπός της Ημερίδας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών με ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων στον τομέα της διαρκούς προσπάθειας για την καλλιέργεια θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών και γενικά όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και για την υποστήριξη μαθητών ανάλογα με τις ηλικιακές και ψυχολογικές ανάγκες τους σε σχέση και με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 17.30 ως 21.00 μμ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «ΦΑΙΔΩΝ» και το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις και παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών ή ομάδων Εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αναφερθούν σε δράσεις, καινοτομίες, προγράμματα και ζητήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης, με βάση τον προσωπικό τους εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τα προβλήματα που ανέκυψαν στη διάρκεια προηγούμενων ετών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην Ημερίδα είναι πολύ σημαντική, εφόσον, όμως, πραγματοποιείται απογευματινές ώρες, είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει με δική τους ευθύνη. Παρακαλούμε ιδιαιτέρως τα μέλη των Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.) των Σχολείων να συμμετάσχουν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για τον καλύτερο συντονισμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων στη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Share and Enjoy !
Shares