Ιστορίες για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – Εκπαιδευτική ιστοσελίδα Διδακτικά σενάρια για το Γυμνάσιο και την Α' Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 203757/Δ2/14-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει την παιδαγωγική καταλληλότητα της ιστοσελίδας «Ιστορίες για το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» (http://ww2istories.gr) καθώς και η χρήση της στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την επισήμανση οι διδάσκοντες να λάβουν υπόψη τους την ωριμότητα και τις ιδιαιτερότητες της τάξης αλλά και τους προβλεπόμενους μαθησιακούς στόχους στη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Share and Enjoy !
Shares