Ημερίδα του ΣΣΝ Φλώρινας – Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης στο σχολείο – Καλές πρακτικές

Έγγραφο 581/6-2-2014 της ΔΔΕ Φλώρινας

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ, προτίθεται να διοργανώσει κατά τον μήνα Μάιο ημερίδα για την ανάδειξη των καλών πρακτικών στον τομέα της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη της σημασίας που έχει η προαγωγή των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους σαν τη σημερινή. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία να ανταλλαγούν πρακτικά εφαρμόσιμες ιδέες και πρακτικές που θα εξυπηρετούν το συγκεκριμένο προσανατολισμό.

Στην ημερίδα θα κληθούν να συμμετάσχουν με εισηγήσεις τους εκπαιδευτικοί που, επίσημα ή άτυπα, θα έχουν ασχοληθεί, κατά τη φετινή σχολική χρονιά ή σε προηγούμενες, με θέματα ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος, και που θα εκτιμούν ότι ο αντίκτυπος στην ομάδα των μαθητών τους ήταν μερικώς ή συνολικά θετικός.

Οι δράσεις που ενδιαφέρουν είναι:

  • Ερευνητικές εργασίες ή βιωματικές δράσεις με θέματα που αφορούν, ενδεικτικά, στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας, στη διαφορετικότητα, στις ψυχικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υπερβολικής ή μη προσεκτικής χρήσης του διαδικτύου κ.ο.κ.
  • Συναφή προγράμματα Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικά κ.ά.
  • Άτυποι χειρισμοί σχετικών ζητημάτων (λ.χ. διαχείριση κρίσεων και εν γένει αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών)
  • Οποιαδήποτε άλλη συναφής δράση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν στη συνολική λειτουργία της σχολικής μονάδας ως κοινότητας που προλαμβάνει την εκδήλωση αρνητικών συμπεριφορών (σχολικοί κανονισμοί και άλλες διευθετήσεις για την προαγωγή της συνεργατικότητας και την πρόληψη προβλημάτων).

Η επιλογή των δράσεων που θα παρουσιαστούν θα πραγματοποιηθεί από τους συμμετέχοντες φορείς, με κριτήρια την καινοτομία τους και τις ενδείξεις για την επίτευξη των στόχων τους (ενδεικτικά: προώθηση της συνεργατικότητας στην ομάδα, διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων, μείωση συγκρούσεων, διαπολιτισμική κατανόηση, καλλιέργεια των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων).

Κατά την παρουσίαση, οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να αναφερθούν σε συγκεκριμένους χειρισμούς που έκαναν, στον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που προέκυψαν στη διάρκεια της εφαρμογής και σε στοιχεία που καταδεικνύουν την ωφέλεια της δράσης τους (λ.χ. ερωτηματολόγιο αξιολόγησης). Χρήσιμο θα είναι να προβληθεί, εφόσον είναι δυνατό, οπτικοακουστικό υλικό, με την προϋπόθεση της τήρησης των προβλέψεων που αφορούν στη δημόσια απεικόνιση ανηλίκων.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στην ημερίδα, χρειάζεται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις αρχές Απριλίου. Θα προηγηθεί υπόμνηση από τον ΣΣΝ και αποστολή ειδικού εντύπου προς συμπλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του (βιβλιογραφία, δικτύωση με φορείς, από κοινού παρεμβάσεις στην τάξη κτλ.). Ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν εργασίες σχετικές με την αναπηρία, σημειώνουμε ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Συμβουλευτικό Σταθμό, ώστε να προωθηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας με το ΕΕΕΚ Φλώρινας.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο