Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου

Εγκύκλιος Φ251/105942/Α5/2-7-2015 (ΑΔΑ:7ΒΠΝ465ΦΘ3-ΘΝΙ) του Υπουργείου Παιδείας

Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 14-7-2015 και την Παρασκευή 17-7-2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο