Ηλεκτρονική αίτηση και παραλαβή βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης και δεκάδων άλλων πιστοποιητικών Από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis

Τι είναι η Πύλη «ΕΡΜΗΣ»

Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο ermis αποσκοπεί, μέσα από ένα σύνολο δράσεων, στο γενικότερο εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη.
Η Κυβερνητική Πύλη παρέχει από ένα κεντρικό σημείο ολοκληρωμένη ενημέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με όλες τις συναλλαγές τους με την Δημόσια Διοίκηση (φυσικές ή ηλεκτρονικές), καθώς και επιλεγμένες υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν ηλεκτρονικά πλέον να εξυπηρετηθούν από την Δημόσια Διοίκηση.

Είσοδος στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ»

Από 10 Νοεμβρίου 2015 και μετά η είσοδος στην Πύλη ermis γίνεται με τους κωδικούς του TAXISnet (αυτούς που χρησιμοποιείτε για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης), πατώντας στο κουμπί «Σύνδεση» που εμφανίζεται πάνω αριστερά στην αρχική σελίδα του ermis.

Κατά την πρώτη είσοδό σας στην Πύλη θα σας ζητηθεί να δηλώσετε μια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) και αυτόματα θα  δημιουργηθεί νέος λογαριασμός χρήστη.
Προσοχή: Οι κωδικοί TAXISnet που απαιτούνται για την είσοδο είναι κωδικοί φυσικού και όχι νομικού προσώπου.Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγγραφεί στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με την διαδικασία εγγραφής που ίσχυε μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2015, έχετε ενεργό λογαριασμό χρήστη στον οποίο έχετε πρόσβαση από την καρτέλα «Είσοδος με κωδικούς ΕΡΜΗ». Η πρώτη σύνδεση με τους προσωπικούς σας κωδικούς TAXISnet δημιουργεί νέο λογαριασμό χρήστη, ανεξάρτητο από τυχόν υφιστάμενο που είχε δημιουργηθεί μέσω της διαδικασίας εγγραφής που ίσχυε μέχρι 9 Νοεμβρίου 2015.

Μετά την είσοδο στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ»

Μετά την επιτυχή πιστοποίηση και είσοδο στην Πύλη Ermis, εμφανίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ermis

Εδώ υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας άμεσα το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) στην ηλεκτρονική σας θυρίδα. Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /Α/11-05-2015).
Tα ηλεκτρονικά έγγραφα της συγκεκριμένης κατηγορίας φέρουν στο κάτω μέρος τους ένα μοναδικό «Κωδικό Επαλήθευσης» προκειμένου να μπορούν να επαληθευτούν από οποιονδήποτε αποδέκτη μέσω του μηχανισμού ελέγχου εγκυρότητας εγγράφων που παρέχει η Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Πύλης Ermis χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος
    Εδώ υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική σας θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Άμεση παραλαβή αποτελέσματος
    Εδώ υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας άμεσα το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) στην ηλεκτρονική σας θυρίδα.

Η ηλεκτρονική θυρίδα είναι προσωπικός αποθηκευτικός χώρος που σας παρέχεται από την Πύλη Ermis.

Αίτηση και άμεση παραλαβή βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν άμεσα on-line αντίγραφο βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο, εφόσον φυσικά έχει προηγηθεί η παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία πιστοποίησης.

Σύμφωνα με την Πύλη Ermis, συνολικά περισσότερα από 100 διαφορεικά πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν on-line μέσω της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες.

Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο