Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών – ανανεώσεων εγγραφών – μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 Υποβολή από 1/9 έως και 6/9 - Αφορά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 έως τις 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ – ΕΠΑΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, σε λειτουργούντα τμήματα.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών πραγματοποιείται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Διευθυντή του σχολείου, προκειμένου ο τελευταίος να τα αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggrapheseskholeio/eggrapheananeoseeggraphessegenikokaiepaggelmatikolukeio

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι αιτήσεις για την κατ΄ εξαίρεση και εκπρόθεσμη εγγραφή στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, στα παραπάνω χρονικά διαστήματα, θα υποβληθούν χειρόγραφα (εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές) στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησης.

πηγή: ΥΠΑΙΘ

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο 106120/Δ2/01-09-2021 του ΥΠΑΙΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-9-2021

Σύμφωνα με mail της 8-9-2021 που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα σχολεία :

Σε συνέχεια της αρίθμ. 106120/Δ2/01-09-2021 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της διαγράφηκαν όλες οι αιτήσεις σε ΓΕΛ για τις οποίες εστάλη Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα στο egelhelp@minedu.gov.gr μέσω της σχολικής μονάδας τοποθέτησης, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου τους, ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί νέα αίτηση σε ΕΠΑΛ, σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο και το από 2-9-2021 διευκρινιστικό email. Σε περίπτωση που η αίτηση για διαγραφή από ΓΕΛ δεν ολοκληρώθηκε λόγω λανθασμένων στοιχείων στo email διαγραφής, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση μετεγγραφής στο ΕΠΑΛ προτίμησής τους με τη διαδικασία που προβλέπεται.

Όσοι ακολούθησαν την ανωτέρω διαδικασία και δεν υπέβαλαν εκ νέου αίτηση εγγραφής σε ΕΠΑΛ, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση κατά την περίοδο των εκπρόθεσμων εγγραφών (από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2021).

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και επιθυμούν να μετεγγραφούν, θα υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση μετεγγραφής, σύμφωνα με τη διαδικασία και στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Share and Enjoy !
Shares