Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» Δίνεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης συγκεκριμένων δικαιολογητικών και δηλώσεων


άκουσε το άρθρο

Κοινή απόφαση 74889/A7/17-06-2022 (ΦΕΚ 3101/Β/17-06-2022, ΑΔΑ: 658246ΜΤΛΗ-Ι5Β) των Υπουργείων Παιδείας και Επικρατείας

Άρθρο 1 – Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (ΠΕΠΑΛ), μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», η οποία σχεδιάζεται, υλοποιείται, υποστηρίζεται και συντηρείται, ως προς το τεχνικό μέρος, από το Τμήμα Β’ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται κάθε φορά, με βάση την κείμενη νομοθεσία, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε., και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

Άρθρο 2 – Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης

Άρθρο 3 – Διαχείριση της αίτησης

Άρθρο 4 – Χωροταξική κατανομή μαθητών – Εφαρμογή «Gis-based Χωροταξικό»

Άρθρο 5 – Ενημέρωση των αιτούντων

Άρθρο 6 – Υπεύθυνη Δήλωση- Μεταφόρτωση Δικαιολογητικών

Άρθρο 7 – Διαχειριστικά Περιβάλλοντα Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης/Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 9 – Χρονικές περίοδοι λειτουργίας της εφαρμογής «e-εγγραφές»

Άρθρο 10 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Παράρτημα – Μεταφόρτωση δικαιολογητικών στην εφαρμογή «e-εγγραφές» για εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές σε δημόσια ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ.

Άρθρο 11 – Έναρξη ισχύος

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares