Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης

Απόφαση 133936 /Δ2/27-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΟΠΑΙΘ αποφάσισε την ίδρυση νέου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Το νέο ΚΠΕ θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 83691/Γ7/22-7-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1981/Β/7-9-2011) με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» όταν οι υποδομές είναι έτοιμες προς χρήση.
Επίσης θα υπογραφεί σύμβαση δεκαπενταετούς παραχώρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργίας του ΚΠΕ μεταξύ του Δήμου Δέλτα και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων και των υπουργικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΠΕ.
Το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της απόφασης ίδρυσης του ΚΠΕ σε περίπτωση που ο Δήμος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, ως προς τις υποδομές και τους εξοπλισμούς.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο