Η βασική εγκύκλιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 στα Γενικά Λύκεια Απαιτείται συνεπής και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής των υποψηφίων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ251/61237/Α5/28-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ5446ΜΤΛΗ-ΓΩ3) του Υπουργείου Παιδείας

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ. Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση (σε διαφορετικά διαστήματα οι μαθητές και οι απόφοιτοι), με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις, με τις δύο σχετικές εγκυκλίους τη Φ251/160563/Α5/23-11-2020 για τους μαθητές και τη Φ251/26655/Α5/5-3-2021 για τους αποφοίτους.

Με τις δύο ανωτέρω εγκυκλίους, είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και μετά την υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2021 (μαθητές-τελειόφοιτοι). Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κτλ.).

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  1. Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων.
  2. Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ)
  3. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (ΛΕΕ)

Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ

ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares