Η σύνθεση του νέου ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από 1-1-2017 Με θητεία μέχρι 31-12-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 9191/29-12-2016 (ΑΔΑ:67Γ44653ΠΣ-ΩΜΟ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. Ιωάννου Παύλος του Ηλία, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
  2. Φωτιάδης Ιωάννης του Αποστόλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας, Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας, ως Αντιπρόεδρος.
  3. Παλιάτσου Βασιλική του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας.
  4. Δαγκλής Αστέριος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας. – Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
  5. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

  1. Καραγιάννης Αθανάσιος του Σωτηρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του Γυμνασίου Παπαγιάννη Φλώρινας, Διευθυντής του Γυμνασίου Παπαγιάννη Φλώρινας.
  2. Ελευθεριάδης Ελευθέριος του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 του Γυμνασίου Λεχόβου – Διευθυντής του ΓΕΛ Φιλώτα.
  3. Σεϊδάρη Παναγιώτα του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 3ου ΓΕΛ Φλώρινας.
  4. Κουρεμπανάς Αλέξανδρος του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 3ου ΓΕΛ Φλώρινας – Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
  5. Λαζαρίδου Ελένη του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ06, του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Κολοκοντέ Αργύριο, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ-Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με αναπληρώτριά του την κ. Ρίζου Ευαγγελία, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02 του Γυμνασίου-Λ.Τ. Λαιμού, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Η θητεία όλων των τακτικών μελών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-6-2017

Τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης ως προς τον αναπληρωτή γραμματέα (Απόφαση 3749/21-6-2017, ΑΔΑ: ΩΚ1Π4653ΠΣ-Υ4Μ της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας)

Share and Enjoy !
Shares