Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Απόφαση 8427/30-11-2016 (ΑΔΑ:7ΝΓΞ4653ΠΣ-ΚΡ2) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017, ως εξής :

  1. Ιωάννου Παύλο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρο.
  2. Παπαδόπουλο Άγγελο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, υπεύθυνο Ομάδας Φυσικής Αγωγής, ως Α΄ Αντιπρόεδρο.
  3. Σαββάκη Κίμωνα, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Β΄ Αντιπρόεδρο.
  4. Κεχαγιά Βασίλειο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  5. Βακάλη Σωκράτη, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  6. Δελέγκο Διονύσιο, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  7. Λαζάρου Φανή, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  8. Κασκαμανίδου Ευδοκία, διοικητική υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως υπόλογο Χ.Ε.Π. και Γραμματέα

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο