Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (ΟΕΣΑ) Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4300/10-9-2015 (ΑΔΑ:76ΞΖ465ΦΘ3-ΑΥ8) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016, ως εξής :
1. Τζώτζη Ιωάννη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρο.
2. Σαββάκη Κίμωνα, Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Α΄ Αντιπρόεδρο.
3. Παπαδόπουλο Άγγελο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, Υπεύθυνο Ομάδας Φυσικής Αγωγής, ως Β΄ Αντιπρόεδρο.
4. Μάστορα Ευάγγελο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
5. Λιότσκα Θεανώ, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
6. Καλυβιάνο Λεωνίδα, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
7. Δελέγκο Διονύσιο, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Γραμματέα.
8. Κασκαμανίδου Ευδοκία διοικητική υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως υπόλογο Χ.Ε.Π.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares