Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το 2022-2023 Επεκτείνεται η Τράπεζα Θεμάτων και στην Γ’ Τάξη των ΓΕΛ

Απόφαση 101173/Δ2/17-08-2022 (ΦΕΚ 4450/Β/22-08-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:

Ι. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΙI. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΙΙΙ. Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

IV. Ιστορία Α΄, Β΄ Και Γ΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

V. Μαθηματικά: Άλγεβρα – Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Μαθηματικά Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου (Για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

VI. Φυσική Α΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

VII. Χημεία Α΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

VIII. Βιολογία Β΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

IX. Αγγλικά Α΄ και Β΄ Τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

X. Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

XI. Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε την σχετική ΥΑ 85745/Δ2/11-07-2022 (Β΄ 3731) που καθορίζει την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Γενικών Λυκείων για το 2022-2023 (συμπίπτει με την εξεταστέα ύλη για τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ Τάξης των ΓΕΛ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο