Η Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας για το 2017-2018

Απόφαση 8344/7-12-2017 (ΑΔΑ: 78ΔΒ4653ΠΣ-Ι4Ξ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για το σχολικό έτος 2017-2018, ως εξής:

  1. Πολατίδου Άννα, Σχολική Σύμβουλος κλ. ΠΕ02 ως Πρόεδρος.
  2. Γκουρμπάτσης Σωτήριος, Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ04.
  3. Κοΐδης Παναγιώτης, κλ. ΠΕ11, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων.
  4. Παπαχαρίσης Σπυρίδων, κλ. ΠΕ18, Υπεύθυνος ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ Φλώρινας.
  5. Καπαρός Ευάγγελος, κλ. ΠΕ01, Διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας.
  6. Σιμηχανίδης Νικόλαος, κλ. ΠΕ03, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας.
  7. Μπάρος Γεώργιος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, ως του πολυπληθέστερου σχολείου της έδρας της Διεύθυνσης
    ως μέλη.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο