Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην Ελλάδα για το 2017 Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission)


άκουσε το άρθρο

Λίγα λόγια για την έκθεση παρακολούθησης

Πρόκειται για την ετήσια σημαντικότερη έκδοση της Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ.

Σημαντικό στοιχείο της ατζέντας της ΕΕ για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη. Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με τη διεθνή σύγκριση και τις αναλύσεις ανά χώρα που περιέχει, τροφοδοτεί τη συζήτηση για θέματα προτεραιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και τον διάλογο των κρατών μελών σχετικά με τις εθνικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Η ανισότητα είναι το κύριο θέμα της φετινής έκθεσης, καταδεικνύοντας τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί Ευρωπαίοι στις μέρες μας. Είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής υστέρησης μεταξύ των γενεών είτε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες χαμηλής εξειδίκευσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση με διάφορους τρόπους προκειμένου να επιτύχουν την ισότητα στις κοινωνίες τους.

Εγκεκριμένη από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, η έκθεση χαρτογραφεί την πρόοδο στην ΕΕ συνολικά και ανά χώρα, λαμβάνοντας υπόψη έξι στόχους:

  1. μείωση κάτω του 10% του ποσοστού όσων εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση
  2. ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ηλικιακή κλίμακα 30-34 ετών σε ποσοστό 40%
  3. συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα σε ποσοστό 95%
  4. μείωση κάτω του 15% της υστέρησης όσον αφορά τις επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες
  5. απασχόληση των νέων πτυχιούχων σε ποσοστό 82%
  6. συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση σε ποσοστό 15%

Βασιζόμενη σε ευρύ φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών πηγών, η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης περιέχει στοιχεία της Eurostat, μελέτες και έρευνες του ΟΟΣΑ, καθώς και αναλύσεις εκπαιδευτικών συστημάτων τις οποίες πραγματοποίησε το δίκτυο Eurydice. Η έκθεση είναι η πλέον αξιόπιστη και επικαιροποιημένη πηγή πληροφοριών σχετικά με τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η έκθεση για το 2017

Η έκθεση σε γραφήματα

 

Share and Enjoy !
Shares