Η εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 11-11-2021 έως 22-11-2021


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.
β) σε Μουσικά Σχολεία
γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
δ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ε) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11-11-2021 έως 22-11-2021, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4850/2021 (208Α΄), μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

[…]

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18-11-2021

Σύμφωνα με mail του Τμήματος Β΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δ.Ε. της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις 18-11-2021 :

«Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την αφετηρία υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α. Ως αφετηρία υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση και

β. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, για το διάστημα από την ανάληψη υπηρεσίας μέχρι και την προσωρινή τους τοποθέτηση, θα μοριοδοτηθούν με τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της σχολικής μονάδας όπου τοποθετήθηκαν προσωρινά και όχι της πλησιέστερης στη Διεύθυνση Δ.Ε..»

Share and Enjoy !
Shares