Η εγκύκλιος αναπληρωτών-ωρομισθίων μουσικών 2014-2015

Εγκύκλιος 118232/Δ2/25-7-2014 (ΑΔΑ:7Ζ769-ΟΗΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015.
Επίσης, καλεί τους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2014 -2015.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28-7-2014 έως και 8-8-2014.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο 2014

Τα απαραίτητα προσόντα για ένταξη σε κλάδους μουσικών 2014

Μουσικές ειδικεύσεις κλάδου ΤΕ16 και εμπειροτεχνών ΕΜ16 2014

Πίνακας Μουσικών Σχολείων 2014

Πίνακας Εκκλησιαστικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων 2014

Πίνακας περιοχών πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πίνακας περιοχών πρόσληψης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έντυπο Α – Αίτηση κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16 για τα σχολεία γενικής παιδείας

Έντυπο Β – Αίτηση κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 για τα Μουσικά Σχολεία

Έντυπο Γ – Αίτηση εμπειροτεχνών ΕΜ16 για τα Μουσικά Σχολεία

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο