Η Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Για τις εκλογές της 8ης Ιανουαρίου 2016

Απόφαση 7554/22-12-2015 (ΑΔΑ:7ΛΟΣ4653ΠΣ-Η6Υ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε τις Εφορευτικές Επιτροπές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για τις εκλογές της 8ης Ιανουαρίου 2016, προκειμένου να προετοιμάσουν και να διεξαγάγουν τη μυστική ψηφοφορία της παραγράφου 5αα, του άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α) στο πλαίσιο της επιλογής Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. Σιμηχανίδης Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Υποδιευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
  2. Λαζαρίδου Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Υποδιευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας.
  3. Μούλελης Ηλίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Διευθυντής του Γυμνασίου – Λ.Τ. Λαιμού.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

  1. Τσούτσας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του Γυμνασίου Αετού.
  2. Καρακατσάνης Στυλιανός, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05, Διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας.
  3. Σαχπαζίδης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Υποδιευθυντής του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας.

Τόπος Ψηφοφορίας: Η αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου, που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου Φλώρινας.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο