Η διδασκαλία των κωνικών τομών στη Β΄ Λυκείου Το ψηφιακό σενάριο του συναδέλφου μαθηματικού Γιάννη Χαλίδη


άκουσε το άρθρο

Ο κομήτης του Halley και η έλλειψη είναι ο τίτλος του ψηφιακού σεναρίου που υποβλήθηκε από τον συνάδελφο μαθηματικό του 2ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας. Το σενάριο αφορά στη διδασκαλία των κωνικών τομών και συγκεκριμένα της έλλειψης, στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Όπως αναφέρει : Μια απο τις δυσκολότερες έννοιες των μαθηματικών της Β Λυκείου είναι η εισαγωγή και οπτικοποίηση των κωνικών τομών όπως η έλλειψη. Λόγω της στενότητας χρόνου και της πληθώρας των χαρακτηριστικών που πρέπει να αναφερθούν υπάρχουν δυσκολίες στην διδασκαλία της έννοιας αυτής. Τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας μας δίνουν τεράστιες δυνατότητες πειραματισμού και οπτικοποίησης του θέματος.

Η μελέτη κωνικών τομών είναι ένας συναρπαστικός και σημαντικός κόσμος των Μαθηματικών με μια πληθώρα εφαρμογών σε άλλες επιστήμες (ιατρική, αστρονομία κλπ). Το παρόν σενάριο ασχολείται με τη μελέτη της έλλειψης και των χαρακτηριστικών της μέσα από ένα αστρονομικό φαινόμενο, την τροχιά του κομήτη του Halley. Ξεκινώντας από την τροχιά του κομήτη εισάγουμε μέσα από διερεύνηση και συζήτηση με χρήση του λογισμικού geogebra την έννοια της έλλειψης.

Στο σενάριο χρησιμοποιούνται δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης, συζήτησης, οπτικής παρουσίασης και πειραματισμού, στις οποίες οι μαθητές εμπλέκονται είτε ατομικά ή σε ομάδες των δύο ατόμων.

Ο Διευθυντής της ΔΔΕ Φλώρινας συγχαίρει τον συνάδελφο

Περισσότερες πληροφορίες για το ψηφιακό σενάριο

Το ψηφιακό σενάριο σε μορφή pdf