Η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας της για το 2020-2021 συγκεντρωμένες στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ

Έγγραφο 164267/Δ2/02-12-2020 του ΥΠΑΙΘ

Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχουν αναρτηθεί τα έγγραφα που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021, όπως εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ.

Τα εν λόγω έγγραφα είναι προσβάσιμα μέσω του συνδέσμου http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko και έχουν ομαδοποιηθεί ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά είδος σχολείου.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 14/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 30/07/1965(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]