Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιδιωτικών Σχολείων στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 81711/Γ2/26-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Όλα τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας θα οριστούν από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου των Ιδιωτικών Σχολείων, εφόσον η Ξένη Γλώσσα διδάσκεται κατά παρέκκλιση περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται στα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολείων.

Για τον τρόπο αξιολόγησης της Ξένης Γλώσσας ισχύει η παρ. 30 του π.δ/τος 68/2014 (ΦΕΚ Α΄ 110).

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares