Γονική άδεια ανατροφής διδύμων και πλέον τέκνων

Έγγραφο Φ.351.5/105/181967/Δ1/28-11-2013 της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας

Ύστερα από τη δημοσίευση του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ. Α΄) και με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4210/2013 «Σε περίπτωση γέννησης διδύμων τριδύμων κ.λ.π. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός».
Συνεπώς, στους εκπαιδευτικούς στους οποίους είχε χορηγηθεί άδεια ανατροφής τριών (3) μηνών για την ανατροφή δίδυμου, τρίδυμου κ.λ.π. τέκνου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.351.5/64/111756/Δ1/12-08-2013 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας (η ηλικία του τέκνου να μην υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη), χορηγείται συνεχόμενα επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας τόσων μηνών όσων υπολείπονται, ώστε να εξαντληθεί το πλήρες δικαίωμα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

Διαβάστε στο έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο