Γ’ Φάση εγγραφών – ανανεώσεων εγγραφών – μετεγγραφών μαθητών μέσω του e-εγγραφές Από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

Εγκύκλιος 109589/Δ2/25-8-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 (Γ’ Φάση), προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους εφόσον είναι  ενήλικοι, σύμφωνα με την ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005).

Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά από την Παρασκευή 04-09-2020 και ώρα 19:00 από την επιλογή «υποβληθείσες αιτήσεις» μετά την είσοδο μέσω Taxisnet.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους εφόσον είναι ενήλικοι (Δ’ Φάση).

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο