Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Σεμινάριο Pestalozzi – Γαλλία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 68210/Ι/5-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει το πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών (Module for trainer training), με θέμα Physical education and sport for democracy and human rights” (Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), που θα διεξαχθεί στη Γαλλία από 21-10-2014 έως 24-10-2014 (Α’ φάση)

Οι στόχοι της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού γενικότερα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τόσο σε σωματικό όσο και σε κοινωνικό και ηθικό επίπεδο. Το πρόβλημα έγκειται συχνά στην έλλειψη εφαρμογής αυτών των στόχων στην καθημερινή πράξη. Υπάρχει ανάγκη για ανταλλαγή απόψεων, για περιγραφή και προώθηση του τι εστί «ποιότητα της φυσικής αγωγής».

Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός εξακολουθεί να είναι συχνά ένας τομέας, όπου η «βίαιη» γλώσσα και οι εικόνες βίας αφθονούν, είτε πρόκειται στην καθημερινή επικοινωνία ή μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου οι διακρίσεις και τα στερεότυπα είναι κοινά.

Και όμως, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν και να αναπτύξουν αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη συνεργασία, καθώς και μια εποικοδομητική στάση σεβασμού απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και απέναντι στους άλλους.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση θα εστιάσει στη συμβολή της φυσικής αγωγής και των αθλητικών δραστηριοτήτων εκτός αναλυτικού προγράμματος στην προσωπική ανάπτυξη και στους εγκάρσιους στόχους της εκπαίδευσης.

Διαβάστε την προκήρυξη

Η αίτηση συμμετοχής

Δελτίο ατομικών στοιχείων

Η έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης (Application Form)