Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Με σκοπό την κατά μέγιστο βαθμό διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 126965/ΓΔ4/23-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Με σκοπό την κατά μέγιστο βαθμό διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών που φοιτούν σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια (ΣΜΕΑΕ ή γενικά σχολεία με Παράλληλη Στήριξη ή άλλον τρόπο εκπαιδευτικής υποστήριξης), καλούνται τα στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης (ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ) και οι δομές επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης (ΠΕΚΕΣ) και εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (ΚΕΣΥ) όπως οργανώσουν την εξ αποστάσεως παροχή κατάλληλων οδηγιών προς τους Προϊσταμένους, Διευθυντές των σχολικών μονάδων, όλων των τύπων και βαθμίδων, για την αξιοποίηση όλων των κατάλληλων μέσων, μεθόδων και του εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη διάχυση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται είτε από σχολικές μονάδες είτε από άλλες δομές της εκπαίδευσης ή άλλους επιστημονικούς φορείς ή δομές υποστήριξης της κοινότητας.

Ειδικότερα: ………………………………….

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Διαβάστε σχετική ανάρτηση

Share and Enjoy !
Shares