Εξ αποστάσεως σεμινάριο στις Νέες Τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας Από τον Σχ. Σύμβουλο Αγγλικών και την πρώην Σχ. Σύμβουλο Γερμανικών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 41/2-11-2017 του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ06 Δυτικής Μακεδονίας

Σας ανακοινώνω τη διοργάνωση εξ αποστάσεως σεμιναρίου διάρκειας 15 εβδομάδων για εκπαιδευτικούς κλάδων και ΠΕ06 και ΠΕ07 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που υπηρετούν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο  αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου επιμορφωτικού προγράμματος μεικτής μάθησης με τίτλο «Η Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη».

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η παροχή βασικής θεωρητικής κατάρτισης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση και την παιδαγωγική ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας,
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικού σχεδιασμού (σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων) με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών,
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναστοχαστικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογικής πρακτικής,
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρωτοβουλίας, συνεργασίας και συλλογικής παιδαγωγικής πρακτικής,
  • η διεύρυνση του ψηφιακού γραμματισμού και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών,
  • η ανάπτυξη δημιουργικών εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και
  • η ανάπτυξη δυνατοτήτων αυτοαξιολόγησης της παιδαγωγικής και της ψηφιακής γνώσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών.

Επιλογή και φοίτηση εκπαιδευομένων

  1. Θα δημιουργηθούν δύο τμήματα, ένα στην Κοζάνη για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών και ένα στη Φλώρινα γι αυτούς που εργάζονται στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Καστοριάς. Τα τμήματα θα έχουν αριθμό έως 20 εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017/seminar έως και 18/11/2017. Αν υπάρξουν λιγότερες από 10 αιτήσεις σε κάθε τμήμα, το παρόν πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί.
  2. Για την παροχή ίσων ευκαιριών επιμόρφωσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα όσων παρακολουθούν ταυτόχρονα και άλλο σεμινάριο ή πρόγραμμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης Moodle.
  3. Η μετακίνηση των επιμορφωτών και των επιμορφουμένων στις δια ζώσης συναντήσεις θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares