Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση στη Δυσλεξία για Εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας Υποβολή αιτήσεων μέχρι 17-2-2016

Έγγραφο 131/9-2-2016 του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ06 Δυτικής Μακεδονίας

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06 Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ06 με έδρα την Καβάλα, Δρ Ευαγγελία Γκαντίδου, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα : «Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση στη Δυσλεξία για Εκπαιδευτικούς που Διδάσκουν την Αγγλική σαν Ξένη Γλώσσα».

Στόχοι του σεμιναρίου είναι :

 • Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη φύση της δυσλεξίας.
 • Να αναγνωρίζουν τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που συνδέονται με την δυσλεξία.
 • Να αναγνωρίζουν τους τρόπους που επηρεάζει η δυσλεξία την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν μαθητές/τριες με δυσλεξία στην ξενόγλωσση τάξη μέσω της εκμάθησης των ανάλογων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας που αφορούν στην:
  φωνολογική και ορθογραφική επίγνωση της αγγλικής γλώσσας
  διδασκαλία λεξιλογίου και γραμματικής
  ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων αλλά και του προφορικού λόγου.
  ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωση.
  αξιολόγηση των μαθητών/τριών με δυσλεξία.
  Να αναστοχαστούν πάνω στην πρακτική τους σε ό,τι αφορά τους/τις μαθητές/τριες με δυσλεξία.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο