Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label) Υποβολή αιτήσεων έως την 21η Νοεμβρίου 2016

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 194858/ΙΑ/18-12-2013), προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label). Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 1-9-2015 έως 30-6-2016 και θα ολοκληρωθεί με την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών για το έτος 2016.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, με απώτερο στόχο την αφύπνιση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα των γλωσσών στην Ευρώπη.

Περιγραφή της δράσης

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία γλωσσών.

Στον επίσημο ιστότοπο της δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρείται βάση δεδομένων (http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfm?lang=EN) µε τις προτάσεις που έλαβαν το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών τα προηγούμενα έτη.

Περισσότερες πληροφορίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο