Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων European Vocational Skills Week, 9-13 Νοεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Newsletter Ιουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (European Vocational Skills Week), η οποία θα διεξαχθεί από 9-13 Νοεμβρίου 2020 τόσο με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Βερολίνο, με όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προφύλαξης κατά του κορωνοϊού, όσο και διαδικτυακά. Η διοργάνωση παρουσιάσθηκε επίσημα από τον νέο Επίτροπο Nicolas Schmit, ο οποίος πρόβαλε την σπουδαιότητα της ΕΕΚ ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μία φιλόδοξη ατζέντα με στόχο την ανάκαμψη της απασχόλησης και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες ως ορόσημα, όπως είναι:

  • Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων, που περιλαμβάνει 12 επί μέρους Δράσεις  για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
  • Η Δημόσια διαβούλευση για το Νέο Σχέδιο Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης που θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2020 και θα συγκεντρώσει τις απόψεις και την εμπειρία των πολιτών αλλά και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και το όραμά τους για το ψηφιακό μέλλον της εκπαίδευσης
  • Η Σύσταση Συμβουλίου ΕΕΚ με στόχο την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη και την συμπερίληψη
  • Η Υποστήριξη της Απασχόλησης των Νέων: Μία Γέφυρα στις Θέσεις Εργασίας για την Επόμενη Γενιά, που προσβλέπει στον εκσυγχρονισμό της ΕΕΚ με ιδιαίτερη έμφαση στη μαθητεία
  • Η Σύσταση Συμβουλίου για την Γέφυρα στις Θέσεις Εργασίας και την Ενδυνάμωση της Νεολαίας
  • Η διεξαγωγή από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) της δεύτερης φάσης της Έρευνας «Διαβίωση, Εργασία και COVID-19», η οποία περιλαμβάνει επιπρόσθετες ερωτήσεις εστιασμένες στην αυτοαπασχόληση και απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό ηλικίας 18 ετών και άνω που διαβιεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Το νέο Europass, που περιλαμβάνει μία σειρά εργαλείων ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης παρέχεται η δυνατότητα της συμμετοχής με ψηφιακές εκδηλώσεις, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, εκστρατείες τύπου, έκθεση σταδιοδρομίας, αλλά και διεκδίκησης ενός ταξιδιού στο Βερολίνο.

Το εν λόγω Newsletter είναι προσβάσιμο στο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/newsletter-72020_en

όπου παρέχονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και οι επί μέρους σύνδεσμοι για όλες τις δράσεις και δραστηριότητες.

Παρακαλούνται οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου για την άμεση ενημέρωση των ΕΠΑ.Λ.  με τμήματα μαθητείας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Σοφία Αρβανιτάκη

Τμήμα Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο Χώρο Εργασίας

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Τηλ.: 210-3442275

 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο