Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Από 12 έως 16 Οκτωβρίου 2015

Εγκύκλιος 151990/Δ2/29-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 με την υπ’ αρ. πρωτ. 12342/Γ7/03-09-2013 Εγκύκλιο, καθιερώθηκε η 2η Εβδομάδα του Οκτωβρίου ως «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

Ως εκ τούτου, για το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016, η Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ορίζεται στις 12-16 Οκτωβρίου 2015. Τις ημέρες αυτές, όλα τα ΚΠΕ και οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων θα φροντίσουν για τη διοργάνωση και την πραγματοποίηση δράσεων, όπως αναφέρονται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δράσεις και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις στο χώρο τους, κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ τους, ανά περιφέρεια.

Άλλες δράσεις, οι οποίες δύνανται να συμβάλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, είναι οι εξής:

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο