Εθνικός και Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα «European Money Quiz» για το 2021-2022 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ15/169302/Δ2/24-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει την πραγματοποίηση του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο εν λόγω διαγωνισμός υλοποιείται μέσω «παιχνιδιών γνώσεων για το χρήμα» και στοχεύει στη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των μαθητών.

Ο Ελληνικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, στις 10:00 π.μ. και ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί επίσης διαδικτυακά την Τρίτη 10 Μαΐου 2022.

Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Περισσότερες πληροφορίες