Ερωτήματα σχετικά με την μοριοδότηση των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 196840/Δ2/20-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας κοινοποίησε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έγγραφο με το οποίο καλούσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να απαντήσει σε ερωτήματα προκειμένου να διευκρινιστούν θέματα που σχετίζονται με τις προκηρύξεις μετάταξης των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα (6/2013 και 8/2013).

Όπως ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας “Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση, αν και για ορισμένα ερωτήματα ήδη σας έχουν δοθεί διευκρινήσεις”

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares