«Εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης στο μάθημα των Μαθηματικών» – Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21-12-2020

Έγγραφο 390/16-12-2020 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, διοργανώνει μαζί με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παναγιώτα Κοταρίνου του 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Δημήτρη Αργύρη του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Αναστάσιο Ευαγγελόπουλο του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Χαράλαμπο Κουκουλάκη του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, μια διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση που απευθύνεται στους μαθηματικούς των σχολείων αρμοδιότητάς μας και έχει ως θέμα: «Εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης στο μάθημα των Μαθηματικών»

Η Κωνσταντίνα Κοκκίνη, εκπαιδευτικός ΠΕ03, επιμορφώτρια ΤΠΕ Β’ επιπέδου θα παρουσιάσει τις ασκήσεις (τράπεζα ερωτήσεων, επιλογή με κριτήρια), εργασίες και ερωτηματολόγια στην e-class. Οι Συντονιστές θα παρουσιάσουν το πώς γράφουμε μαθηματικά στην e-class, ένα παράδειγμα αξιολόγησης με polling στο WEBEX, ένα παράδειγμα άσκησης στα GoogleForms και από ένα παράδειγμα άσκησης και quiz στην πλατφόρμα e-me.

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21-12-2020, ώρα 17:30 – 19:00 και ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα είναι: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pkotarinou

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως 21-12-2020 (16:00μ.μ.) μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας: https://bit.ly/3mncboL

Διαβάστε το έγγραφο