Έρευνα για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα Παιδαγωγικής Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31 Μαρτίου 2016


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠΠΕΘ, η χώρα μας θα συμμετάσχει στην Διεθνή  Έρευνα για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα Παιδαγωγικής (Teachers Knowledge Survey,TKS) του ΟΟΣΑ. Η υλοποίηση της έρευνας έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής).
Η έρευνα απευθύνεται σε:
α) υποψήφιους και εν ενεργεία καθηγητές Γυμνασίου κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (Μόνιμους, Αναπληρωτές και Αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας),
β) Τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών,
γ) Σχολικούς Συμβούλους Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των Κλάδων καθώς και
δ) Καθηγητές Πανεπιστημίου, οι οποίοι διδάσκουν Παιδαγωγικά Μαθήματα.
Η συμμετοχή στην έρευνα έχει προαιρετικό χαρακτήρα, ενώ  τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα είναι απολύτως ανώνυμα και εμπιστευτικά.  Η ανάλυσή τους θα είναι συνολική και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε διεθνή έκθεση τον Απρίλιο του 2017.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν online ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήματα σχετικά με α) τις γνώσεις τους σε ζητήματα παιδαγωγικής, β) την εμπειρία Καθηγητών/Συμβούλων στην αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και την επαγγελματική τους εξέλιξη και γ) τους παράγοντες που καθιστούν τους εκπαιδευτικούς επαγγελματίες όπως και κάποιες δημογραφικές παραμέτρους. Σκοπός της έρευνας είναι η πληρέστερη κατανόηση του τρόπου βελτίωσης των μαθησιακών εμπειριών των εκπαιδευτικών.

Παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, να  συμπληρώσετε μέχρι την 31η Μαρτίου 2016 τη Φόρμα Επικοινωνίας  στην διεύθυνση του ΙΕΠ  http://www.iep.edu.gr/tks

Σε όσους επιλεγούν με βάση τα κριτήρια δειγματοληψίας της Έρευνας,  θα σταλεί στις αρχές Απριλίου  προσωπικό email (στη διεύθυνση που θα δηλώσουν στην ανωτέρω Φόρμα Επικοινωνίας) με τον σύνδεσμο και τους κωδικούς για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου της Έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Έρευνας καθώς και να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΙΕΠ  (Τηλ.: 213 1335 334-307-308, email:tks@iep.edu.gr).

Share and Enjoy !
Shares