Επιτρέπεται η συμμετοχή μελών Λυκειακών Επιτροπών σε εξεταστικά κέντρα προφορικά εξεταζόμενων υποψηφίων Δύναται να επιτραπεί η συμμετοχή τους ως εξεταστών για την ημέρα εξέτασης του μαθήματός τους

Έγγραφο Φ.251/90976/Α5/31-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία των εξετάσεων και εφόσον υπάρχει ανάγκη στελέχωσης των Επιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δύναται να επιτραπεί η συμμετοχή των μελών των Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων (ΛΕΕ) και των γραμματειών τους ως εξεταστών στις επιτροπές αυτές για την ημέρα εξέτασης του μαθήματός τους. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία τους από την ΛΕΕ, εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Προέδρου του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο