Επιστροφή Βεβαίωσης Πρόσβασης 2015 Αφορά στους αποφοίτους που δήλωσαν συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2015 αλλά δεν συμμετείχαν σε κανένα πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα

Εγκύκλιος Φ.251/90457/Α5/8-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’), παρακαλούμε τους Διευθυντές Δ.Ε. να συμπληρώσουν και να αποστείλουν άμεσα στο ΥΠΟΠΑΙΘ το συνημμένο πίνακα, με τα ονοματεπώνυμα, τον κωδικό υποψηφίου, και το σχολείο, στο οποίο είχε κατατεθεί η Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις, των αποφοίτων που δεν συμμετείχαν σε κανένα πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.
Μετά την αποστολή του συγκεκριμένου πίνακα οι Διευθυντές σχολικών μονάδων επιστρέφουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο