Επιστροφή αδιάθετων διδακτικών βιβλίων

Εγκύκλιος 192791/Γ2/27-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων των διδακτικών βιβλίων αλλά και της αξιοποίησης αυτών για το επόμενο σχολικό έτος, καλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Τα αδιάθετα βιβλία των Σχολικών Μονάδων να επιστραφούν έως και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 στα Κέντρα Διανομής, από τα οποία εξυπηρετούνται.
  2. Τα Κέντρα Διανομής να προβούν σε απογραφή των παραληφθέντων αντιτύπων και να ενημερώσουν, στη σελίδα τους στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στο μενού “ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ” το συνολικό ανά τίτλο απόθεμα, έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015.
  3. Τα Κέντρα Διανομής να διατηρήσουν τα παραληφθέντα αντίτυπα διδακτικών βιβλίων στον αποθηκευτικό τους χώρο, ώστε αυτά να διατεθούν για τη διανομή του επόμενου σχολικού έτους 2015­2016.

Η ανωτέρω διαδικασία αποβλέπει στον ακριβή υπολογισμό του αποθεματικού των διδακτικών βιβλίων που προέκυψαν κατά το τρέχον σχολικό έτος και βάσει των στοιχείων που θα συλλεχθούν από τις ανωτέρω ενέργειες, θα ακολουθήσει ενημέρωση αναφορικά με τη διανομή των διδακτικών βιβλίων του σχολικού έτους 2015-2016.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο