Επισκέψεις μαθητών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα Η δράση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ10α/40157/Δ4/92-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου καθώς και των μαθητών της και Α΄ τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕΛ καθώς και οι διδάσκοντες το γνωστικό αντικείμενο «Σ.Ε.Π. – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» στα ΕΠΑΛ σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑΛ και ΕΚ να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επισκέψεις σε ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή τους.

Η δράση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018.

Διαβάστε το έγγραφο