Επισκέψεις μαθητών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα Για την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρησή τους


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 176144/Δ4/19-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου καθώς και των μαθητών της Α΄ τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕΛ καθώς και οι διδάσκοντες το γνωστικό αντικείμενο «ΣΕΠ – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» στα ΕΠΑΛ σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑΛ και ΕΚ να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επισκέψεις σε ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή τους.

Η δράση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 19 Απριλίου 2019.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares