Επισκέψεις μαθητών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα Η δράση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Απριλίου 2022

Έγγραφο Φ10α/134240/Δ4/21-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου καθώς και των μαθητών της Α΄ τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕΛ καθώς και οι διδάσκοντες το γνωστικό αντικείμενο «ΣΕΠ – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» στα ΕΠΑΛ, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑΛ και ΕΚ, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επισκέψεις σε ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή τους.

Η δράση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Απριλίου 2022.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία οφείλει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-09-2021 ΚΥΑ όπου ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα πρωτόκολλα αναφορικά με τη συμμετοχή των μαθητών στις εκπαιδευτικές εκδρομές/μετακινήσεις λόγω της υγειονομικής κρίσης και να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19.

Διαβάστε το έγγραφο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο