Επιμορφωτικό σεμινάριο για την αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2065/6-4-2015 (ΑΔΑ:7ΠΔΦ465ΦΘ3-0ΣΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης», των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων πρόκειται να υλοποιηθεί διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Απρίλιου 2015 και ώρα 9:00 – 17:00, στις αίθουσες «Jacqueline de Romilly» και «Γαλάτεια Σαράντη» του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευυθύνεται αποκλειστικά:

  • στα μέλη των 3μελών Επιτροπών Συντονισμού Δράσεων Πρόληψης (ΕΣΥΔΠ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπ/σης
  • στα μέλη των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares