Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Jean Monnet με τίτλο «YouthActiv»


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 193289/Γ2/16-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Information and Research Activities” το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο «YouthActiv».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες

Share and Enjoy !
Shares