Επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη για θέματα Μεντόρων, Ενδοσχολικών Συντονιστών και Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Έγγραφο 141362/Ε3/15-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διοργανώνει επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις, με Διευθυντές, Προϊσταμένους δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., Μέντορες, Ενδοσχολικούς Συντονιστές και Υπεύθυνους Εκπαιδευτικών Ομίλων την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 (για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 (για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

[…]

Διαβάστε το έγγραφο