Επιμορφωτικές εκδηλώσεις 2015 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning στη Δυτική Μακεδονία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 42505/Δ1/13-3-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Eramsus+, στο πλαίσιο της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, και παράλληλα να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ.

Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005, ως επίσημη δράση του προγράμματος eLearning 2004-2006, και, μέχρι σήμερα, ως δράση του προγράμματος Erasmus+, είναι εγγεγραμμένα περισσότερα από 138.000 ευρωπαϊκά σχολεία.

Το eTwinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΕΥΥ). Στην Ελλάδα η Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). (http://etwinning.sch.gr).

Η ΕΥΥ eTwinning, στο πλαίσιο των workshops που έχει προδιαγράψει για το σχολικό έτος 2014-15 σε όλους τους νομούς της Ελλάδας, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες – workshops :

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares