Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των μαθητών στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις με τηλεδιασκέψεις


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 20556/Ε3/22-2-2021 (ανακοινοποίηση 23-2-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανακοινώνεται η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πιλοτικών σχολείων που εκπονούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 «Εργαστήρια δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα θέματα αξιολόγησης, ως γενικές κατευθύνσεις, αναφέρονται στο κεφάλαιο 8 της ΥΑ Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020

Η ανωτέρω επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε δύο φάσεις.

Α1 Φάση: Επιμόρφωση Πολλαπλασιαστών, την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Α2 Φάση: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο έγγραφο

Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης

Το φύλλο προόδου

Η με αρ. πρωτ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-06-2020 ΥΑ (Β΄ 2539) “Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

Η με αρ. πρωτ. Φ.7/86136/ΓΔ4/06-07-2020 ΥΑ (Β΄ 2847) “Ορισμός σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

Share and Enjoy !
Shares